Mizarstvo Vuk Fredi s.p.

Pogoji sodelovanja “nagradna igra pručka mizarstva Vuk”

Nagradna igra je namenjena promociji dejavnosti Mizarstva Vuk. Poteka s pomočjo družbenega omrežja Facebook, ki pa z igro ni nikakor povezan. Organizator igre je Mizarstvo Vuk, ki bo med vsemi sodelujočimi izžrebal enega, ki prejme nagrado – pročko lastne izdelave.

Nagrada ni izplačljiva v denarju. Prevzem nagrade je mogoč v roku dveh mesecev od obvestila o prejemu nagrade oz. drugače ob dogovoru obeh strani. Obvestilo bo poslano izžrebancu preko neposrednih sporočil v okviru aplikacije Facebook. Nagrajenec je dolžan organizatorju poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov). Vrednost nagrade ne presega 40 eur, zato organizator ni obvezan plačila akontacije dohodnine. Prevzem nagrade je na sedežu podjetja Mizarstvo Vuk. Organizator nagrade ni dolžan pošiljati po pošti.
Pogoji sodelovnja v nagradni igri:
Pogoj za sodelovanje je odgovor na vprašanje, ki ga zastavi organizator in sicer: Zapišite vsaj en izdelek, ki ga izdeluje naše mizarstvo in bi vam prišel prav pri prenavljanju ali opremljanju vašega doma? Oziroma tri izdelke mizarstva vuk, če imate vse kar potrebujtete. Odgovor se poda pod vprašanje s pripadajočo fotografijo na omrežju Facebook. Organizator bo po poteku obdobja za sodelovanje zbral vse sodelujoče in pregledal ali izpolnjujejo pogoje sodelovanja. Vsi, ki bodo izpolnili pogoje sodelovanje bodo urejeni v spisku sodelujočih.
Žrebanje:
Žrebanje poteka v dveh delih.

1. del: Izmed vseh, ki so izpolnjevali pogoje za sodelovanje se kreira spisek sodelujočih s pomočjo algoritma za naključno razvrstitev. Vsak sodelujoči pridobi svojo številko na spisku. Od 1 do števila »n«, kjer je »n« število vseh sodelujočih. Za sestavo spiska je odgovorno Mizarstvo Vuk oz. v njegovem imenu pooblaščen izvajalec nagraden igre. Ob tem izvajalec pripravi poročilo o pripravi spiska sodelujočih.
2. del: Izbor številke nagrajenca – žreb s pomočjo facebook uporabnikov. Organizator s pomočjo facebook omrežja pozove posameznike, da v komentar pod pozivom zapišejo eno število, med 1 – »in« kjer je n število sodelujočih na spisku. Upošteva prva 3 pravilno podana števila. Povprečna vrednost teh treh števil, zaokrožena na najbližjo celo vrednost je številka nagrajenca, ki se ga razbere s spiska.
Organizator takoj po končanem žreba objavi ime zmagovalca na strani strani organizatorja oz. njegovi facebook strani.